Szczyt Edukacyjny – byliśmy tam

To była ważna debata. To było również spotkanie osób, którym kwestia zapewnienia dzieciom i młodzieży dobrej szkoły najbardziej leży na sercu… ———————————————————————————————————– 27 stycznia, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pięć stolików tematycznych. Rozmowy kuluarowe. Wspólne zdjęcia, na których widać dobrą atmosferę. Cel: wypracować konkretne rozwiązania dla przyszłego wdrożenia Paktu Obywatelskiego dla Edukacji. Zajrzyj TU, ABY […]

W związku z COVID postulujemy…

W najbliższej przyszłości może zajść konieczność powrotu do nauczania zdalnego. W tej sytuacji oczekujemy autentycznego wsparcia MEN…    Obywatele dla Edukacji, ruch społeczny zrzeszający organizacje zajmujące się zawodowo oświatą, szkolnictwem i pracą wychowawczą, zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z postulatami, dotyczącymi pracy w nadzwyczajnych warunkach pandemii. Obecne działania MEN w kwestii organizacji pracy placówek […]

Karta Nauczyciela: debata wciąż aktualna

Karta Nauczyciela –  warto wiedzieć Dyskusja o Karcie Nauczyciela toczy się, rzec można, od samego początku jej powstania, w dwóch nurtach: pierwszy rozważa zasadność samego istnienia osobnego uregulowania prawnego dotyczącego warunków pracy nauczycieli; drugi wypełniony jest po brzegi propozycjami gruntownych modyfikacji czy drobnych poprawek.