W związku z COVID postulujemy…

W najbliższej przyszłości może zajść konieczność powrotu do nauczania zdalnego. W tej sytuacji oczekujemy autentycznego wsparcia MEN…    Obywatele dla Edukacji, ruch społeczny zrzeszający organizacje zajmujące się zawodowo oświatą, szkolnictwem i pracą wychowawczą, zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z postulatami, dotyczącymi pracy w nadzwyczajnych warunkach pandemii. Obecne działania MEN w kwestii organizacji pracy placówek […]