Materiały

Czemu akcja #zadaNIEdomowe jest zła?

Tak uważa pani Małgorzata Żuber-Zielicz. Przedstawia swoje argumenty. My – wierni naszemu motto, że „trzeba rozmawiać” – zapraszamy do debaty.

Prace domowe – przegląd badań

Więcej nie znaczy lepiej. Polscy uczniowie uczą się poza szkołą dłużej niż w innych krajach. Potrzebna jest większa współpraca między nauczycielami w szkole – ustalenie wspólnej polityki, zasad i wymiany dobrych praktyk –

Praca domowa w badaniach IBE

Infografiki wykonane na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych:

Dla dobra wszystkich dzieci?

Jak zadawać prace domowe, żeby pomóc się uczyć dzieciom z rodzin i regionów o niższym kapitale ekonomicznym, kulturowym i pozycji społecznej? To było jedno z pytań poddanych dyskusji w ramach projektu „Plan dla Edukacji”

Zadania domowe z klasą

Jak sprawić, by zadania domowe nie były bezsensowną udręką, ale pożytecznym elementem nauki? Czy to możliwe? Fundacja Szkoła z Klasą odpowiada: TAK. Ale pod pewnymi warunkami…