O projekcie

Czy o zmianach w edukacji powinno się decydować centralnie, czy deliberatywnie? Czy istnieje jedna recepta na rozwiązanie problemów polskiej szkoły, czy raczej –  pomysłów jest wiele a każdy z nich jest wart uwagi, dyskusji i rozważenia? Czy polska szkoła po reformie powinna pozostać taka, jaka jest, czy niezależnie od zmian systemowych – musi dążyć w kierunku poprawy jakości jej funkcjonowania?

Z tymi pytaniami chcemy się zmierzyć pracując nad programem „Planu dla edukacji”.

Celem naszego projektu jest nie tylko stworzenie nie tylko zestawu rekomendacji, przygotowanych przez ekspertów, ale przede wszystkim – poddanie ich publicznej dyskusji w cyklu debat.

Pracujemy w czterech zespołach tematycznych – każdy z nich działa pod opieką koordynatorki merytorycznej.

  • kształcenia nauczycieli (kierująca zespołem: Zofia Grudzińska)
  • zmian systemowych (kierująca zespołem: Barbara Sochal)
  • edukacji przedszkolnej (kierująca zespołem: Teresa Ogrodzińska)
  • kultury edukacyjnej i pracy pedagogicznej placówek (kierująca zespołem: Alicja Pacewicz)

Obok stałych zespołów badawczych działa zespół do spraw współpracy z rodzicami (kierująca: Elżbieta Piotrowska – Gromniak), którego celem jest wzmacnianie roli rodziców, jako współtworzących system edukacji.

Pracę zakończył już zespół do spraw egzaminów i oceniania (kierująca: Zofia Grudzińska).

Koordynatorka działania: Iga Kazimierczyk

Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji im. S. Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”