Prace domowe (częściowo) do kosza?

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania zawiera m.in. propozycje Ministerstwa Edukacji, dotyczące zmian w procedurach zadawania prac domowych. Nie uważamy, by kierunek obrany przez MEN był do końca słuszny. Swoje zdanie wyraziliśmy w trybie konsultacji publicznych… w których każda organizacja może wziąć udział: KONSULTACJE . Oto nasze stanowisko: Uwagi do Projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie […]

Po pierwszej „Szkole Debaty”

5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu odbyła się pierwsza Szkoła debaty. Tematem przewodnim, o którym – przy poszczególnych stanowiskach – dyskutowali dyrektorzy, samorządowcy, rodzice, nauczyciele i uczniowie, był postulat dot. prac domowych. Dyskusja o tym, czy zadania domowe mają sens i ile powinno się zadawać, toczy się na świecie od […]