Kilka porad praktycznych

Cała sprawa zaczyna się, kiedy nauczyciele i dyrekcja dostają sygnały z otoczenia – od rodziców, od uczniów – świadczące, że przynamniej niektórzy uczniowie czują się przeciążeni pracami domowymi, że niektórzy rodzice uważają, iż jest zadawane zbyt dużo lub że muszą występować w roli „domowych nauczycieli”. Tych sygnałów nie należy lekceważyć. Ale jeśli już jest chęć, […]