Szkolny Regulamin Prac Domowych

W SP 56 w Szczecinie w opracowanie regulaminu włożono dużo pracy. Zasady zadawania prac domowych są dostępne na stronie internetowej: Praca domowa ma określone cele: dydaktyczne: – powtórzenie nowo wprowadzonego materiału – utrwalenie przyswojonego materiału – rozwijanie zdolności twórczych uczniów – zaspokojenie i pobudzenie zainteresowań uczniów – rozwój sprawności uczenia się wychowawcze: – kształtowanie systematyczności i odpowiedzialności […]

Rodzice sobie chwalą

W Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi prace domowe są obecne, o ile mają sens – mówi Krystyna Stoiłowa,  rodzic: W statucie szkoły jest zapis, że na weekendy i święta pracę pisemne nie mogą być zadawane. Generalnie prac domowych nie ma (jedynym wyjątkiem jest matematyka, ale to 1-2 zadania dziennie). Jeżeli już, są to raczej […]

Kilka porad praktycznych

Cała sprawa zaczyna się, kiedy nauczyciele i dyrekcja dostają sygnały z otoczenia – od rodziców, od uczniów – świadczące, że przynamniej niektórzy uczniowie czują się przeciążeni pracami domowymi, że niektórzy rodzice uważają, iż jest zadawane zbyt dużo lub że muszą występować w roli „domowych nauczycieli”. Tych sygnałów nie należy lekceważyć. Ale jeśli już jest chęć, […]