Kaganiec na szkoły niepubliczne

Jeden zapis wśród wielu innych. Zapis, który może zmienić oblicze polskiej edukacji. Raczej nie na lepsze. W tempie więcej niż ekspresowym przez Sejm frunie projekt „poselski” zmian w prawie. Jest kuriozalny, bo w 20 artykułach proponuje zmiany w… PIĘTNASTU odrębnych ustawach! Tak nie wolno, projekt powinien dotyczyć jednej ustawy plus aktów prawnych powiązanych, a tu […]