W związku z COVID postulujemy…

W najbliższej przyszłości może zajść konieczność powrotu do nauczania zdalnego. W tej sytuacji oczekujemy autentycznego wsparcia MEN…    Obywatele dla Edukacji, ruch społeczny zrzeszający organizacje zajmujące się zawodowo oświatą, szkolnictwem i pracą wychowawczą, zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z postulatami, dotyczącymi pracy w nadzwyczajnych warunkach pandemii. Obecne działania MEN w kwestii organizacji pracy placówek […]

Karta Nauczyciela: debata wciąż aktualna

Karta Nauczyciela –  warto wiedzieć Dyskusja o Karcie Nauczyciela toczy się, rzec można, od samego początku jej powstania, w dwóch nurtach: pierwszy rozważa zasadność samego istnienia osobnego uregulowania prawnego dotyczącego warunków pracy nauczycieli; drugi wypełniony jest po brzegi propozycjami gruntownych modyfikacji czy drobnych poprawek.