Dobre praktyki

Otwarta narada w SP 103

W Szkole Podstawowej nr 103 – jednej z kilkunastu warszawskich szkół, które zgłosiły się do programu pilotażowego Biura Edukacji i WCIES – odbyła się otwarta narada o zasadach zadawania prac domowych.

Prace domowe inaczej – Innowacja pedagogiczna

W Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli (Końskie) zmiany w zasadach regulujących zadawanie prac domowych wdrożono w formie innowacji pedagogicznej.  

Uczniowski sondaż

W SP nr 7 w Szczecinie uczniowie nie tylko podjęli się przeprowadzenia sondażu, ale zaproponowali płynące z tego monitoringu wnioski.

Szkolny Regulamin Prac Domowych

W SP 56 w Szczecinie w opracowanie regulaminu włożono dużo pracy. Zasady zadawania prac domowych są dostępne na stronie internetowej: Praca domowa ma określone cele: dydaktyczne: – powtórzenie nowo wprowadzonego materiału – utrwalenie przyswojonego materiału – rozwijanie zdolności twórczych uczniów – zaspokojenie i pobudzenie zainteresowań uczniów – rozwój sprawności uczenia się wychowawcze: – kształtowanie systematyczności i odpowiedzialności […]

Rodzice sobie chwalą

W Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi prace domowe są obecne, o ile mają sens – mówi Krystyna Stoiłowa,  rodzic: W statucie szkoły jest zapis, że na weekendy i święta pracę pisemne nie mogą być zadawane. Generalnie prac domowych nie ma (jedynym wyjątkiem jest matematyka, ale to 1-2 zadania dziennie). Jeżeli już, są to raczej […]

W Cogito prace mają sens

Szkoła Podstawowa Cogito (Poznań) pracuje zgodnie z zasadami pedagogiki Celestyna Freineta. Większość zadań wykonywana jest w ramach zajęć.

Dajmy się zaskoczyć

Kolejna propozycja kreatywnego podejścia do kwestii prac domowych przyszła od rodzica…

Najpierw diagnoza, potem kuracja

Jak zabrała się za prace domowe wspólnota Szkoły Podstawowej im. bł. C. Borzęckiej w Krakowie

Kilka porad praktycznych

Cała sprawa zaczyna się, kiedy nauczyciele i dyrekcja dostają sygnały z otoczenia – od rodziców, od uczniów – świadczące, że przynamniej niektórzy uczniowie czują się przeciążeni pracami domowymi, że niektórzy rodzice uważają, iż jest zadawane zbyt dużo lub że muszą występować w roli „domowych nauczycieli”. Tych sygnałów nie należy lekceważyć. Ale jeśli już jest chęć, […]