Wspieramy

Najważniejsze działania

Przez dwa lata działania ruchu angażowaliśmy się w działania mające na celu poprawę funkcjonowania polskiej edukacji. Wzięliśmy udział w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym dot, „reformy sześciolatkowej”, w pracach Zespołu Ekspertów Dobrej Zmiany w MEN, organizowaliśmy „Debaty Gwiaździste” na sześciu uczelniach w Polsce, poświęcone omówieniu zjawiska biurokracji w szkole, przygotowaliśmy „Raport Obywatelski – społeczne podsumowanie debat o edukacji”, […]

Stanowisko Obywateli dla edukacji – ogólnopolski protest studentów i studentek

Jako ruch zrzeszający organizacje i instytucje, działające na rzecz poprawy jakości funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, popieramy postulaty studentów, wyrażone w zaproszeniu na manifestację. Podobnie jak studenci i studentki domagamy się, aby  instytuty badawcze i instytucje kultury były niezależne, a programy nauczania szkół oraz uczelni oparte były na wiedzy naukowej i nie wynikały jedynie z przesłanek […]