Debaty

W ramach programu zaplanowaliśmy trzygodzinne debaty w różnych miastach Polski. Podczas każdej patrzymy na problem z innej perspektywy, tj. kultury organizacyjnej, zmian systemowych, edukacji przedszkolnej i kształcenia nauczycieli. Każda z debat gromadzi przedstawicieli administracji publicznej, nauczycieli, uczniów i rodziców zaangażowanych w dyskurs dotyczący w/w problemów.

Panele dyskusyjne zostały zaplanowane w oparciu o ekspertyzy i wypracowane w trakcie prac eksperckich, dylematy. Efektem prac będzie sporządzenie raportu z rekomendacjami i gotowymi rozwiązaniami, które zostaną przesłane przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poprzez taką formę pracy chcemy pokazać, że o tych kwestiach można rozmawiać w szerokim, otwartym gronie. Chcielibyśmy, aby debaty stanowiły pierwszy krok ku szerokim konsultacjom społecznym.

ekspertka debaty: Alicja Pacewicz

Debata “Prace domowe. Jak sprawić, by pomagały się uczyć?” była pierwszą z publicznych dyskusji organizowanych w ramach cyklu i stanowiła swoisty pilotaż modelu debaty wypracowanego w zespole realizującym projekt. Punktem wyjścia stały się:

1) w wymiarze organizacyjnym – propozycje przygotowane przez Ośrodek “Stocznia”, częściowo zmodyfikowane oraz

2) w części merytorycznej – materiały eksperckie zebrane i opracowane w postaci “fiszek”, czyli konspektów, opisujących związek konkretnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych w obszarze “Praca i kultura pedagogiczna placówek  edukacyjnych”.

Należy zastrzec, że zarówno przebieg debaty, jak i szczegółowe treści, nad którymi pracowali debatujący zostały nieznacznie dopasowane do potrzeb uczestników spotkania – i tak, aspekt wyrównywania szans edukacyjnych był w dyskusji mocno obecny, ale nie stanowił jej głównej, konstrukcyjnej osi. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy oraz rodzice odnosili się do niego kilkakrotnie, równocześnie jednak skupiali się wyraźnie na konkretnych własnych problemach i dylematach.

Debata odbyła się 5 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu. Zobacz relację z debaty.

ekspertka debaty: Teresa Ogrodzińska

Debata „Przedszkole – szansa na dobry start edukacyjny?” dotykała problemu dostępności do edukacji przedszkolnej. Światowe badanie niezbicie dowodzą, że możliwie najwcześniejszy dostęp do dobrych zajęć przedszkolnych, zwłaszcza dla dzieci z rodzin o niskim kapitale kulturowym, pozwala wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, między innymi przez dobre przygotowanie do startu szkolnego.

Wysoka jakość edukacji przedszkolnej jest podstawowym czynnikiem pozwalającym rzeczywiście wyrównywać szanse edukacyjne i dobrze przygotować dzieci do dalszych etapów edukacji. Dobre przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi przekłada się bezpośrednio na rozwój podstawowych kompetencji dzieci i ich gotowość szkolną.

Celem debaty było  opracowanie rekomendacji do zmian w edukacji przedszkolnej, z poszanowaniem metod partycypacyjnych.

Zgodnie z założeniami debata bazowała na zdefiniowanych wcześniej – w toku prac eksperckich – dylematach związanych z jakością i dostępnością edukacji przedszkolnej.  Zadaniem debaty było przedyskutowanie tych dylematów – poznanie perspektyw poszczególnych grup „stanowych”, zebranie komentarzy i uwag wypracowanie rekomendacji dla samorządu, przedszkola oraz Ministerstwa Edukacji.

Debata odbyła się 11 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Janisławicach (gm. Głuchów). Zobacz relację z debaty.

ekspertka debaty: Zofia Grudzińska

Debata „Rola nauczyciela w niwelowaniu barier edukacyjnych” wezwała do zastanowienia, co mogą zrobić wszyscy interesariusze edukacji. Debata była zorganizowana według modelu wypracowanego przez zespół aktywistów Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji, realizujących projekt Fundacji Przestrzeń dla Edukacji przy udziale ekspertów Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”. Wydarzenie przebiega w schemacie dyskusji grupowych i kończy się zebraniem wypracowanych wniosków. Innowacją jest zmiana składu grup (z homogenicznych na heterogeniczne) w trakcie debaty.

Przebieg debaty, jak i szczegółowe treści, nad którymi pracowali debatujący zostały nieznacznie dopasowane do potrzeb uczestników spotkania – i tak, aspekt wyrównywania szans edukacyjnych w kontekście nierówności SES był w dyskusji obecny, ale nie stanowił jej głównej, konstrukcyjnej osi. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy oraz rodzice odnosili się do niego kilkakrotnie, równocześnie jednak skupiali się wyraźnie na konkretnych własnych problemach i dylematach.

Debata odbyła się 23 maja 2018 roku w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Zobacz relację z debaty.

ekspertka debaty: Barbara Janina Sochal

DEBATA PLANOWANA WE WRZEŚNIU 2018. WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE.