Edukacja w umowie koalicyjnej

Mamy już umowę koalicyjną (LINK) Jest na tyle ogólna, na ile można przed sformułowaniem rządu. Jest na tyle szczegółowa, byśmy poznali zasadnicze kierunki zarówno pierwszych kroków, jak i perspektywicznych prac poszczególnych resortów. Edukacja znalazła się wśród najważniejszych punktów – i to jako piąta, po bezpieczeństwie, sądownictwie, podwyżkach w strefie budżetowej (a to też edukacja, bo […]

Mamy mapę drogową, czyli co zrobić z systemem oświaty…

Zespół Parlamentarny ds Przyszłości Edukacji zakończył trwające ponad rok prace. Sześć podzespołów analizowało sytuację w kluczowych obszarach systemu oświaty, by wysunąć rekomendacje dla tych rządzących, którzy zechcą poważnie potraktować oczekiwania społeczeństwa i pracować nad systemem sprzyjającym uczniom i wspierającym ich rozwój na szczęśliwych i odpowiedzialnych Polaków.