O roli nauczyciela rozmawialiśmy w Głogowie

Nauczyciele powinni stosować na lekcji metody angażujące wszystkich, bez względu na to, czy należą do uczniów „słabych” czy „dobrych” – na przykład pracę projektową, gry zespołowe; gminy powinny uruchamiać programy wspierające uczniów doświadczających barier w dostępie do edukacji (czy to z przyczyn materialnych, etnicznych czy z innych), nauczyciele powinni mieć możliwość, by wdrożyć program pracy […]

O roli nauczyciela będziemy dyskutować w Głogowie

Przed nami trzecia „Szkoła debaty”. Już 22 maja samorządowcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie pochylą się nad rolą nauczyciela w systemie edukacji. Głogów to miejscowość położona w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego licząca ok. 70 000 mieszkańców. Jest to jedno z najstarszych miast Polski znanych w historii Polski z „Obrony Głogowa”, które  zaczęło ponownie się rozwijać po […]