Przykładowy scenariusz debaty

Według prezentowanego scenariusza przebiegała debata o pracach domowych przeprowadzona w ramach  projektu PLAN DLA EDUKACJI.

Debata odbyła się w kwietniu 2018 roku w Bytomiu. Na naszej stronie możecie przeczytać całą RELACJĘ Z DEBATY . Na stronie dostępny też RAPORT Z DEBATY.

 

SCENARIUSZ DEBATY O PRACACH DOMOWYCH

 

 1. POWITANIE UCZESTNIKÓW DEBATY, W TYM GOŚCI SPECJALNYCH
 2. WPROWADZENIE: DLACZEGO SIĘ SPOTKALIŚMY I CO TU SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?

 

 1. INFOGRAFIKI O WYBRANYCH DYLEMATACH ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI DOMOWYMI, W TYM:
 • PRACE DOMOWE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW – BADANIA PISA
 • ILE PRACY DOMOWEJ DZIENNIE – ZALECENIA W KRAJACH ANGLOSASKICH
 • EFEKT WPŁYWU RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA EFEKTY UCZENIA SIĘ
 • ANALIZY EVIDENCE INSTITUTE NT. PRAC DOMOWYCH
 • BADANIA INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH O PRACACH DOMOWYCH W POLSKICH SZKOŁACH

 

 1.  ZADANIA DOMOWE W EDUKACJI XXI WIEKU. CO ZMIENIĆ? CO ZACHOWAĆ? WPROWADZENIE W TEMAT POŁĄCZONE Z KRÓTKĄ ROZMOWĄ Z SALĄ.

 

 1.  PRZEDSTAWIENIE MODERATORÓW I OBSERWATORÓW ORAZ WYJAŚNIENIE ZASAD PRACY W ZESPOŁACH.

 

 1. PODZIAŁ NA GRUPY  “STANOWE”: UCZNIOWSKA, NAUCZYCIELSKA, DYREKTORSKA, SAMORZĄDOWA I RODZICIELSKA. KAŻDY ZESPÓŁ ZAJMUJE SIĘ MAX. DWOMA PYTANIAMI I KORZYSTAJĄC Z KARTY PRACY DIAGNOZUJE PROBLEM PRAC DOMOWYCH, ANALIZUJE PRZYCZYNY I MOŻLIWE ROZWIĄZANIA. MODERATOR DBA O RÓWNE SZANSE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW DEBATY, OBSERWATOR NOTUJE GŁOSY. TEMATY PROPONOWANE ZESPOŁOM:
 2. ZADAWAĆ CZY NIE ZADAWAĆ
 3. PRACE INDYWIDUALNE CZY ZESPOŁOWE?
 4. OCENA CZY INFORMACJA ZWROTNA?
 5. KRÓTKIE ZADANIA CZY PROJEKTY?
 6. POMOC W SZKOLE CZY KOREPETYCJE?

 

 1. PRACA W GRUPACH MIESZANYCH, “MIĘDZYSTANOWYCH” Z WYKORZYSTANIEM KARTY PRACY.
 • DZIELIMY SIĘ GŁÓWNYMI PROBLEMAMI I POMYSŁAMI  Z GRUP “STANOWYCH”
 • WSPÓLNA LISTA NOWYCH/CIEKAWYCH/DOBRYCH POMYSŁÓW: PRZY KAŻDYM PUNKCIE SIĘ ZATRZYMUJEMY I CHWILĘ DYSKUTUJEMY, EW. UCZESTNICY  WPISUJĄ SWOJE ZDANIE “W DYMKU”

 

 1. PLAKATY WSZYSTKICH ZESPOŁÓW MIESZANYCH WYWIESZAMY NA ŚCIANIE – UCZESTNICY CHODZĄ PO SALI I ZAPOZNAJĄ SIĘ Z NIMI

 

 1. NASZE DOBRE POMYSŁY DO WYPRÓBOWANIA I/LUB UPOWSZECHNIENIA: SPRAWDZAMY NA FORUM, KTÓRE POMYSŁY SĄ  DO PRZYJĘCIA DLA WIĘKSZOŚCI UCZESTNICZĄCYCH W SPOTKANIU (NP. GŁOSOWANIE PRZEZ NAKLEJANIE KROPEK) – DYSKUSJA I WYBÓR REKOMENDACJI DLA RÓŻNYCH “GRUP DOCELOWYCH”:
 • NAUCZYCIELI
 • DYREKTORÓW
 • RODZICÓW
 • UCZNIÓW
 • SAMORZĄDÓW I INNYCH ORGANÓW PROWADZĄCYCH
 • WNIOSKI SYSTEMOWE (MEN, NADZÓR, KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE)
 1. ZAKOŃCZENIE: “RUNDA BEZ PRZYMUSU”, W TRAKCIE KTÓREJ WSZYSCY MOGĄ KRÓTKO PODSUMOWAĆ SWOJE WRAŻENIA I WNIOSKI Z DEBATY.