Organizacja debaty: Harmonogram zadań

Aby przygotowanie debaty odbyło się sprawnie, warto dobrze wszystko zaplanować. Fajnie byłoby przydzielić poszczególne działania wszystkim członkom szkolnej wspólnoty, a więc  uczniom, rodzicom i nauczycielom. Oczywiście powinni to być ochotnicy, których zapewne nie zabraknie!

Przykładowa rozpiska działań może wyglądać tak: (w naszym projekcie Plan dla Edukacji wielokrotnie się sprawdziła…)

Organizacja debaty społecznej w modelu „stolikowym”

 

  Nazwa działania Szczegółowy opis działania Osoba odpowiedzialna
1 OPCJONALNIE!

Przygotowanie

„wsadu informacyjnego”

do debaty

Na bazie rekomendacji eksperckich (badań, artykułów)

w formie alternatyw lub problemów z kilkoma rozwiązaniami

Moderator główny

 

2 Przygotowanie instrukcji dla moderatora stolikowego Opracowanie wskazówek dla osób, które będą moderować dyskusję przy stolikach Moderator i organizator
3 Ustalenie liczebności debaty Np. po cztery osoby na stolik (liczba stolików w zależności od możliwości lokalnych) Organizator
4 Wybór moderatorów stolikowych Kompetencje: czuwanie nad przebiegiem dyskusji, dbanie o równowagę w dopuszczaniu do głosu, trzymanie w temacie, pomoc w uzgadnianiu wniosków Organizator z moderatorem
5 Szkolenie moderatorów stolikowych Przekazanie instrukcji, wyjaśnienie ew. wątpliwości, dodatkowe uzgodnienia Moderator z moderatorami stolikowymi
6 Ustalenie miejsca i daty debaty w zależności od uwarunkowań lokalnych Organizator w konsultacji z moderatorami
7 Zaproszenie uczestników Skład: uczniowie, rodzice, personel edukacyjny, ew. samorząd lokalny Organizator
8 „Wystrój” debaty

 

Zabezpieczenie warunków i materiałów – flip-charty, pisaki, kartki (opcjonalnie: napoje)

 

Organizator
9 Debata Moderator czuwa nad przebiegiem debaty (krąży między stolikami) Organizator, moderator, moderatorzy stolikowi
10 Podsumowanie merytoryczne debaty Np. wnioski z prac zespołów przedstawiają moderatorzy stolikowi; końcowe ustalenia przedstawia moderator… moderatorzy