Gdy debata się już odbędzie…

Wspólna dyskusja na pewno zakończy się licznymi wnioskami. Jeśli jest ich dużo,a szczególnie gdy przewidujecie, że trzeba będzie usiąść, wszystko uporządkować i przeanalizować, zanim wyłonią się ostatecznie rekomendacje – może się przydać prost formatka, którą przygotuje organizator czy moderator debaty.

Jeśli już zostały ustalone przyszłe działania, warto uwzględnić i tę informację.

Ten dokument może zostać wywieszony w szkole dla wiadomości tych, którzy z różnych względów w dyskusji nie brali udziału.

PODSUMOWANIE DEBATY (wzór)

 

DEBATA Miejsce i data
Moderator Imię, nazwisko, ew. dane kontaktowe
Uczestnicy Opcjonalne
Temat debaty  

 

Krótki opis Podsumowanie/ wnioski Krótki wstęp do debaty (maksymalnie 600 znaków)

 

Postulaty wspólne: te, co do których większość się ze sobą zgodziła

Opis postulatów w punktach. Możliwie krótkie i jasno sformułowane równoważniki zdań. Max 4 zdania w danym punkcie

 

Przykład:

 

Sprecyzowanie warunków, jakie powinna spełniać „dobra” praca domowa

Padły m.in. propozycje: musi być dobrowolna, mogą być projekty wykonywane indywidualnie i wykraczające poza materiał lekcyjny…

 

 

Postulaty rozbieżne: wywołujące sprzeciw innych i dyskusję w opozycji

Przykład:

 

Częstotliwość zadawania pracy domowej

Nie można zadawać z dnia na dzień/z dnia na dzień można zadawać wyłącznie krótkie zadania utrwalające…

 

 

 

Planowane działania Wpisać rodzaj działania, osobę odpowiedzialną, termin przeprowadzenia

Przykład:

 

Ankieta wśród rodziców:

Odpowiedzialni p. XYZ (z ramienia Rady Rodziców), p. YY.

Przygotowanie i przeprowadzenie: do końca stycznia

Przedstawienie wniosków: 15 lutego