„Rodziny z dziećmi w nowej sytuacji epidemii koronawirusa” – raport z badań

Na czas pandemii najmłodszym odebrano prawo do publicznego wypowiadania się
w sprawach ich dotyczących, zawieszona została działalność samorządów i rad młodzieżowych, wolontariatu. Zdani zostali wyłącznie na opiekunów, stali się bezbronni wobec różnych form przemocy domowej.

Mamy ciekawy materiał: „na gorąco” opracowany raport z badań o sytuacji rodzin w czasie zarazy. Autorki poruszają ważne kwestie: jak izolacja społeczna zmienia sytuację najmłodszych, najbardziej bezbronnych Polaków.

We wstępie czytamy:

„Mierzymy się i będziemy mierzyć z nową sytuacją izolacji społecznej, z niepokojem o zdrowie i życie nasze i
bliskich, o miejsca pracy, przyszłość i jej kształt. Nie wiemy, kiedy powróci „normalność” – ta nam dobrze
znana, oswojona. Domowa izolacja wymusiła na nas zmianę codziennego funkcjonowania,
przeorganizowania pracy, nauki, opieki nad dziećmi zamkniętymi w czterech ścianach bez możliwości wyjścia
na zewnątrz. My – dorośli opiekunowie, praktycznie z niewielką pomocą państwa, staliśmy się z dnia na
dzień jedynymi gwarantami ochrony fundamentalnych praw dziecka: prawa do życia, bezpieczeństwa,
edukacji i wychowania.”

Sytuację dzieci w polskich rodzinach w czasie pandemii pokazuje przedstawiony raport z badań online
autorstwa Urszuli Markowskiej-Manisty i Dominiki Zakrzewskiej-Olędzkiej. W badaniach wzięły udział rodziny
w pewnym sensie uprzywilejowane: 87 % respondentów posiada wyższe wykształcenie, wszyscy mają
dostęp do Internetu, mimo sporych trudności w łączeniu własnej pracy z edukacją dzieci, są w stanie
zorganizować im naukę w domu. Jest duże prawdopodobieństwo, że ich dzieci nie będą miały zaległości, w
przeciwieństwie do tysięcy uczniów w Polsce. Co wcale nie znaczy, że członkowie tych rodzin – zarówno
dorośli jak i młodsi – żyjący w zamknięciu, pozostawieni bez wsparcia z zewnątrz radzą sobie dobrze ze
wszystkimi problemami. Pytania: jacy będziemy „po”, czego się nauczymy o sobie i innych, czy zdamy
egzamin z człowieczeństwa, obywatelski, rodzicielski, jak zmieni się świat i jakie koszty zapłacimy, towarzyszą
wszystkim wypowiedziom osób biorących udział w badaniu.

Autorkami raportu są Urszula Markowska-Manista i Dominika Zakrzewska-Olędzka (Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka).

 

Całość raportu dostępna tutaj: Raport COVID-19_2020r ost.