Mamy mapę drogową, czyli co zrobić z systemem oświaty…

Zespół Parlamentarny ds Przyszłości Edukacji zakończył trwające ponad rok prace. Sześć podzespołów analizowało sytuację w kluczowych obszarach systemu oświaty, by wysunąć rekomendacje dla tych rządzących, którzy zechcą poważnie potraktować oczekiwania społeczeństwa i pracować nad systemem sprzyjającym uczniom i wspierającym ich rozwój na szczęśliwych i odpowiedzialnych Polaków.

oto RAPORT  końcowy:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/521_raport_przyszlosc_edukacji/$file/521_raport_przyszlosc_edukacji.pdf