Plan dla Edukacji – Raport końcowy

Wszystkim zależy na dobrej edukacji. Wielu chciałoby uczestniczyć w procesie wypracowywania decyzji dotyczących jej kształtu. Jak sprawić, by głosy „szarych obywateli” miały szansę nie tylko zabrzmieć, ale trwale w nim zaistnieć?

Przez ponad rok testowaliśmy model kształtowania polityki edukacyjnej, oparty o rekomendacje eksperckie, poddawane następnie debatom obywatelskim.

Jakich zmian w systemie edukacji oczekują uczniowie i uczennice? Czy ich potrzeby są tożsame z potrzebami nauczycieli? Czy dyrektorzy, działacze oświatowi oczekują kolejnej reformy systemu edukacji? Odpowiedzi na te i inne pytania, znajdziecie w naszym raporcie.

Szkoła debaty – hasło pod którym organizowano działania – nie jest nowatorskie. Zdając sobie jednak sprawę z mocnych stron i ograniczeń znanych nam modeli debatowania, zastanawialiśmy się w fazie przygotowania projektu nad tym, w jaki sposób rozmawiać o edukacji. Jest to obszar szczególny. Edukacja jest naszą wspólną, społeczną, obywatelską, narodową sprawą. To stanowiło impuls, aby scenariusz debatowania o edukacji, jako kwestii interesującej większe grono niż tylko decydenci oświatowi i nauczyciele, zaprojektować od nowa – uwzględniając w nim rolę rodziców i uczniów.

Scenariusz naszych debat zakładał ograniczenie roli prowadzącego do minimum oraz całkowitą rezygnację z wystąpień panelistów.  Zamiast klasycznej formuły prezentacji wybranych poglądów na forum, w modelu opracowanym przez nas, mogliśmy skupić się na zaprojektowaniu przestrzeni do prezentacji własnych stanowisk i ich skonfrontowania, otwartej dla wszystkich uczestników spotkania. Prezentowane w dalszej części raporty stanowią zapis wielości pomysłów, jak realnie można zmieniać polską szkołę. Wiele z nich może być odczytanych jako myślenie życzeniowe. Jednak w większości są to stosunkowo nieskomplikowane w realizacji pomysły, wiele z nich jest także pomysłami nie wymagających dodatkowych kosztów. Jakość i kultura pracy w szkole – ten obszar zmian pojawiał się we wnioskach najczęściej.

Liczymy na to, że wypracowany przez nas model będzie stosowany w innych debatach nie tylko na temat edukacji.

 

Iga Kazimierczyk

Zofia Grudzińska

 

PEŁNA WERSJA RAPORTU DOSTĘPNA TU:

Plan dla edukacji_raport