Finansowanie oświaty wiejskiej

Zapraszamy na Forum: Finansowanie oświaty wiejskiej

Federacja Inicjatyw Oświatowych, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Sołtys wsi Zalezianka zapraszają rodziców, nauczycieli, samorządowców, pozarządowców i wszystkich innych zainteresowanych edukacją na Forum przedszkoli i szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich.

Forum odbędzie się 7 października 2023 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Warszawie.

Uważamy, iż oświata wiejska jest pomijana i niedoceniana przez wszystkich zajmujących się polityką edukacyjną w Polsce od 1989 roku. Tymczasem to na wsi doszło do oddolnego powstania najbardziej innowacyjnych i obiecujących rozwiązań, które mogą inspirować rodziców i samorządowców także w miastach. Rozwiązania te dowodzą, że społeczności wielu polskich wsi i gmin już są liderami „nowej ekonomii opartej o wartości” w Europie i świecie. Dziś, by przetrwać, potrzebują solidarnego wsparcia wszystkich, dla których ważna jest przyszłość Polski.

Więcej szczegółów i zgłoszenia na stronie FIO .