O przedszkolu przy okrągłym stole

 

W Szkole Podstawowej w Janisławicach samorządowcy, nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie i rodzice usiedli przy jednym stole, aby debatować o tym, czy przedszkole to szansa na dobry start edukacyjny. Zobaczcie, do jakich doszli wniosków.

11.04.2018 roku, w gminie Głuchów doszło do spotkania osób, którym system edukacji
najmłodszych nie jest obojętny. To właśnie w tej gminie – już w 2009 roku – powstawały pierwsze punkty przedszkolne. Chcieliśmy poznać opinię środowiska, które przez blisko dekadę tworzyło edukacją przedszkolną. Mogliśmy zauważyć, że temat porusza lokalną społeczność, ponieważ ponad 50 osób wzięło udział w debacie. Wójt, radni gminy Głuchów i gmin ościennych, a także nauczyciele, rodzice, uczniowie i dyrektorzy edukacyjnych placówek publicznych, próbowali spojrzeć na ten sam problem z różnych
perspektyw. W pierwszej części debaty próbowaliśmy badać aktualną sytuację.

Zastanawialiśmy się, czy w przedszkolach dzieci powinny być w grupach wielowiekowych, czy jednowiekowych, a także, czy powinni mieć więcej czasu wolnego, a może zajęć edukacyjnych. Stworzyliśmy sytuację idealną, zdiagnozowaliśmy bariery i  szukaliśmy rozwiązań, jakie możemy wprowadzić, aby zmienić coś na lepsze. Dyskusje  w podgrupach były burzliwe, ale udało nam się wypracować wspólne wnioski. Wszystkie „stany” stwierdziły, że dzieci powinny uczyć się w grupach mieszanych wiekowo, ponieważ wtedy młodsi uczą się poprzez podpatrywanie starszych, a starsi uczą się opieki nad młodszymi. Jednak nie możemy scedować tego na jednego nauczyciela. W takiej grupie potrzeba co najmniej dwóch pedagogów, którzy dostosowaliby zajęcia odpowiednio do możliwości dzieci. Natomiast proporcje czasu wolnego do zajęć edukacyjnych powinny być zależne od wieku przedszkolaków.

W drugiej części debaty wspólnie próbowaliśmy wypracować rekomendacje dla MEN, samorządu i przedszkoli. Wyniki tych działań będzie można poznać w raporcie końcowym programu „Plan dla edukacji – szkoła debaty”, który zostanie opracowany przez ekspertów pod koniec roku szkolnego. Całe wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie koordynatorów i ekspertów. Nad częścią merytoryczną spotkania czuwała Teresa Ogrodziński – ekspertka ruchu Obywatele dla Edukacji, działaczka organizacji pozarządowych: współzałożycielka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Koordynatorką lokalną została Agnieszka Burzyńska – z wykształcenia nauczycielka historii i języka polskiego. Od 2008 pracownica Urzędu Gminy w Głuchowie jako inspektor ds. zarządzania oświatą. Nad częścią logistyczną przedsięwzięcia czuwały Iga Kazimierczyk – prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz współpracująca z nią – Agata Napierska.
Dziękujemy wszystkim za wkład i zaangażowanie. Wierzymy, że wypracowane rozwiązania przyczynią się do spojrzenia na przedszkole jako szansy edukacyjnej.

Agata Napierska

Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji im. S. Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.