W Cogito prace mają sens

Szkoła Podstawowa Cogito (Poznań) pracuje zgodnie z zasadami pedagogiki Celestyna Freineta. Większość zadań wykonywana jest w ramach zajęć.

 

To nie znaczy, że dzieci w ogóle nie pracują w domu…

Jednym z założeń nauczycielskiego działania jest stworzenie możliwości otwarcia się dziecka na zdobywanie wiedzy. Zatem dziecko powinno być współtwórcą wiedzy, która może, ale nie musi być zgodna z tym, co mu sugeruje nauczyciel czy podręcznik na rzecz wykorzystywania wiedzy i jej różnorodnych źródeł do rozwiązywania problemów interesujących uczniów. –

Z tego wynika rezygnacja z zajęć poświęconych przekazywaniu gotowej wiedzy i egzekwowanie jej opanowania. Zajęcia powinny być miejscem dyskusji o problemach interesujących uczniów i rozwiązywaniu problemów spotykanych w życiu.

Podstawą takich działań powinny być informacje, które uczniowie wyszukają w różnych źródłach oraz działania w grupach zadaniowych.

Dlatego w SP Cogito nie ma zadań domowych. Są dwa wyjątki, wynikające de facto ze specyfiki szkoły.

  1. Uczniowie nabywają tzw. sprawności, które sami sobie wybierają. Są one powiązane z ich zainteresowaniami i pasjami. Rozwijają je poza czasem szkolnym zupełnie dobrowolnie.
  2. Codzienne, wspólne czytanie rodziców i dzieci w klasach I-III.