Irena Wóycicka: kategorię równości w edukacji pojmujemy jako tworzenie warunków dla faktycznej realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka. Źródłem ograniczeń w tej sferze są zewnętrzne bariery czy utrudnienia jakie napotyka uczeń czy uczennica,, powodujące, że nie może on/ona w pełni urzeczywistnić swoich możliwości. Każdy uczeń czy uczennica wchodzą do systemu edukacji z własnym bagażem doświadczeń i zasobami […]

We czwartek 19.10 odbyło się spotkanie „Obywateli dla Edukacji”, Fundacji „EduTank” i „Przestrzeń dla Edukacji”  z dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego – Marcinem Czają oraz dyrektorem Departamentu Nauki – Aleksandrem Dańdą. Przedstawicielki naszego ruchu społecznego zaprezentowały raport zbiorczy z przebiegu debat „gwiaździstych”  „Jak kształcić nauczycieli XXI wieku” przeprowadzonych na Uczelniach Wyższych: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk […]