O edukacji powinni wypowiadać się wszyscy, bo jest to ten obszar życia społecznego, który dotyka każdego, czy to w roli ucznia, czy rodzica, czy pracownika placówki oświatowej. Rzecz w tym, żeby maksymalnie wykorzystać społeczną energię i zapewnić mechanizm, by wnioski z tych debat – mniej lub bardziej formalnie organizowanych – były dokumentowane i rozpowszechniane. Uczelniane […]

Ponad rok temu skierowaliśmy do MEN pismo z prośbą o spotkanie w sprawie celów i przebiegu reformy, do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi z resortu w tej sprawie. Zdecydowaliśmy się jednak przynieść do MEN, podobnie jak niegdyś uczynił to Luter, tezy – propozycje do obywatelskiej reformy edukacji. Kościół nie chciał rozmawiać z Lutrem, tak samo […]

W zapale ogólnonarodowej debaty o wygasających gimnazjach i znikających etatach nauczycielskich dziwnie cicho o planowanych zmianach w szkolnictwie zawodowym. Temat wydaje się nieważny dla rodziców, chociaż szkoły „branżowe” i technika zawodowe staną się miejscem edukacji dla niemal połowy absolwentów podstawówek. Jakich możemy spodziewać się zmian i czy są one faktycznie dobre, czy może tylko „dobre”?