Nauczyciele powinni stosować na lekcji metody angażujące wszystkich, bez względu na to, czy należą do uczniów „słabych” czy „dobrych” – na przykład pracę projektową, gry zespołowe; gminy powinny uruchamiać programy wspierające uczniów doświadczających barier w dostępie do edukacji (czy to z przyczyn materialnych, etnicznych czy z innych), nauczyciele powinni mieć możliwość, by wdrożyć program pracy […]

Przed nami trzecia „Szkoła debaty”. Już 22 maja samorządowcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie pochylą się nad rolą nauczyciela w systemie edukacji. Głogów to miejscowość położona w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego licząca ok. 70 000 mieszkańców. Jest to jedno z najstarszych miast Polski znanych w historii Polski z „Obrony Głogowa”, które  zaczęło ponownie się rozwijać po […]

  W Szkole Podstawowej w Janisławicach samorządowcy, nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie i rodzice usiedli przy jednym stole, aby debatować o tym, czy przedszkole to szansa na dobry start edukacyjny. Zobaczcie, do jakich doszli wniosków. 11.04.2018 roku, w gminie Głuchów doszło do spotkania osób, którym system edukacji najmłodszych nie jest obojętny. To właśnie w tej gminie – […]

5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu odbyła się pierwsza Szkoła debaty. Tematem przewodnim, o którym – przy poszczególnych stanowiskach – dyskutowali dyrektorzy, samorządowcy, rodzice, nauczyciele i uczniowie, był postulat dot. prac domowych. Dyskusja o tym, czy zadania domowe mają sens i ile powinno się zadawać, toczy się na świecie od […]