Ponad rok temu skierowaliśmy do MEN pismo z prośbą o spotkanie w sprawie celów i przebiegu reformy, do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi z resortu w tej sprawie. Zdecydowaliśmy się jednak przynieść do MEN, podobnie jak niegdyś uczynił to Luter, tezy – propozycje do obywatelskiej reformy edukacji. Kościół nie chciał rozmawiać z Lutrem, tak samo […]

W zapale ogólnonarodowej debaty o wygasających gimnazjach i znikających etatach nauczycielskich dziwnie cicho o planowanych zmianach w szkolnictwie zawodowym. Temat wydaje się nieważny dla rodziców, chociaż szkoły „branżowe” i technika zawodowe staną się miejscem edukacji dla niemal połowy absolwentów podstawówek. Jakich możemy spodziewać się zmian i czy są one faktycznie dobre, czy może tylko „dobre”?