Debaty gwiaździste

Wszystkim głosom przyświecał wspólny mianownik – „Dobra szkoła to taka, której sukcesem jest człowiek szczęśliwy w efekcie harmonii wszystkich sfer rozwojowych i istnienia.

Dobra szkoła Raport zbiorczy

 

W listopadzie i grudniu 2016 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przy współpracy Fundacji Edutank i Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji zorganizowały debaty poświęcone zdefiniowaniu i opisaniu pojęcia „dobrej szkoły”. Na SGGW wydarzenie firmowała Kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej dr Monika Jurewicz, na KUL – profesor Urszula Paprocka-Piotrowska, Kierownik Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej. Całość koordynowała Fundacja EduTank.

Debaty były nagrywane, by na podstawie ich treści sporządzić raport zbiorczy, co było zadaniem Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji. Oto skrót dokumentu końcowego:

Wszystkim głosom przyświecał wspólny mianownik – „Dobra szkoła to taka, której sukcesem jest człowiek szczęśliwy w efekcie harmonii wszystkich sfer rozwojowych i istnienia.

Uczestnicy byli zgodni, że szkoła jest miejscem funkcjonującym przede wszystkim w tym jednym celu: aby wspierać dziecko w jego drodze do dorosłości („Dobrą szkoła może być każda, pod warunkiem, że główną ideą jest troska o dziecko.”).

Na poziomie definiowania celu dał się zauważyć podział stanowisk: część jako naczelny postrzega cel edukacyjny, lecz tyle samo głosów odzywało się za inaczej umiejscowionym celem szkoły, jakim jest wychowanie („Nie możemy się skupić tylko na kształceniu po to by sobie ludzie radzili na rynku pracy, mamy ukształtować człowieka.”). Większość głosów wskazywała przy tym na konieczność stawiania w procesie edukacji na pracę wychowawczą per se.

Z kolei cel edukacyjny określano bardzo praktycznie, jako służebny wobec jednostki i zarazem społeczeństwa: „Szkoła podstawowa, a potem liceum przygotowuje ucznia albo do studiów, albo do pracy zawodowej.”

W toku dyskusji określano m.in. standardy dobrej edukacji. W tym nurcie wiele miejsca poświęcono kadrze pedagogicznej, słusznie postrzegając w niej podstawowy zasób szkoły: „Dobra szkoła to nauczyciel, od tego zależy, jaka szkoła będzie.

Dużo mówiono też o konieczności tworzenia owocnych relacji międzyludzkich, ale nie zabrakło również głosów dotyczących narzędzi edukacyjnych i wyposażenia placówek edukacyjnych (m.in. wspomniano o sprawie tak przyziemnej, jak parkingi, by ułatwić rodzicom odbiór dzieci).

Uczestnicy obu debat zgodzili się, że należy kontynuować rozmowy. Kolejnym tematem ma być kwestia kształcenia nauczycieli.