Dzień edukacji narodowej – życzenia dla nauczycielek i nauczycieli

Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele, ten rok i lata najbliższe to dla Państwa, Państwa uczniów i ich rodziców trudny okres. Do codziennych obowiązków i wyzwań dochodzą nowe, związane ze zmianami w organizacji systemu edukacji oraz w podstawach programowych.

Zmiany te zostały wprowadzone bez rzetelnych konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, rodzicielskim i uczniowskim. W ich przygotowaniu nie wykorzystano wiedzy wynikającej z badań nad polską szkołą. Towarzyszy im także brak akceptacji dużej części nauczycieli, rodziców i samorządów lokalnych.

Reforma, wdrażana w ogromnym pośpiechu, budzi zrozumiałe obawy. Wielu nauczycieli przeżywa trudności i niepokój: o pracę i jej organizację (wiele cząstkowych etatów, nauczanie na zmiany itd.), a także o jakość nowych podstaw programowych, do których liczne gremia naukowe oraz związane z edukacją, złożyły krytyczne opinie. Obawy budzi też to, jaki wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi mieć będzie pełen uprzedzeń i nienawiści język debaty publicznej oraz kwestionowanie podstawowych wartości naszej cywilizacji: tolerancji i praw człowieka.

Nauczycielstwo polskie ma wielkie tradycje walki o polską i demokratyczną szkołę – od początków ruchu nauczycielskiego sięgających roku 1905, poprzez czasy II wojny światowej, aż po ruch niezależnej oświaty w stanie wojennym, który zapoczątkował demokratyczne przemiany polskiej szkoły. Dlatego ufamy Wam, że także tym razem, mimo poczucia niepewności, braku kontroli nad tempem wprowadzanych zmian, będziecie wykonywać swoją pracę godnie, odpowiedzialnie, z poszanowaniem najwyższych etycznych standardów zawodu nauczyciela. Wierzymy także, że wychowacie nasze dzieci na samodzielnie myślących Obywateli i Obywatelki – w duchu tolerancji, otwartości na innych, szacunku i dialogu. Ufamy, że staniecie się dla nich wzorem odwagi w poszukiwaniu prawdy, że pomożecie im zdobywać rzetelną wiedzę o świecie i przeżywać radość z uczenia się.

Polska szkoła jest taka, jacy są jej nauczyciele – wiemy, że los młodych ludzi jest w dobrych rękach.

Ruch społeczny „Obywatele dla Edukacji”