W związku z COVID postulujemy…

W najbliższej przyszłości może zajść konieczność powrotu do nauczania zdalnego. W tej sytuacji oczekujemy autentycznego wsparcia MEN… 

 

Obywatele dla Edukacji, ruch społeczny zrzeszający organizacje zajmujące się zawodowo oświatą, szkolnictwem i pracą wychowawczą, zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z postulatami, dotyczącymi pracy w nadzwyczajnych warunkach pandemii.

Obecne działania MEN w kwestii organizacji pracy placówek uznajemy za nie tylko niewystarczające, ale także – nieodpowiadające realiom polskiej szkoły.

Domagamy się:
  • Autonomii dyrektora w zakresie decydowania o zdrowiu uczniów i personelu szkoły i wsparcia, a nie kontroli powiatowych stacji SANEPID.
  • Ograniczenia zakresu podstaw programowych oraz uwzględnienia tych ograniczeń przy konstruowaniu arkuszy egzaminacyjnych dla poszczególnych roczników uczniów.
  • Modyfikacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania tak, by dyrektorzy mogli elastycznie organizować zajęcia
  • Stworzenia rządowego programu budowania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów.
  • Stworzenie funduszu, który umożliwiłby dyrektorom szkół przechodzących na wariant pracy B lub C odpowiednią modyfikację zatrudnienia w szkole. Edukacja w wersji hybrydowej i zdalnej to nie tylko kwestia sprzętu.
  • Konsultowania wprowadzanych zmian ze środowiskami oświatowymi i nauczycielskimi a w kwestii pandemii – z lekarzami i ekspertami w kwestiach zakażeń chorobami wirusowymi.