W obronie obywateli

W ostatnich dniach obserwujemy atak na osoby LGBTQ+ (skrót, oznaczający gejów, lesbijki, osoby biseksualne, transpłciowe, osoby queer i inne), prowadzony w wyjątkowej skali. Jako Obywatele dla Edukacji nie możemy w tej sytuacji milczeć, nie możemy pozostać obojętni.
Chcemy zatem, przede wszystkim, wyrazić naszą solidarność z osobami, które dziś ten atak dotyka: z nastolatkami, które odkrywają swoją seksualność, z ich rodzicami, z dorosłymi, w tym nauczycielkami i nauczycielami, ze wszystkimi tymi spośród nas, dla których kolejne litery ze skrótu LGBTQ+ oznaczają nas samych i nasze bliskie, ukochane osoby.
Chcemy jednocześnie przypomnieć, że Polska jest stroną umów międzynarodowych, w tym Konwencji o Prawach Dziecka, które jasno określają, że edukacja ma być wolna od wszelkiej dyskryminacji, a jednocześnie służyć budowaniu poszanowania praw człowieka.
Konwencja o Prawach Dziecka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych zostały także przywołane w preambule do ustawy Prawo Oświatowe.
Oczekujemy zatem od władz polskich wprowadzenia do szkół edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej.
Oczekujemy tego tym bardziej, że wiemy przecież, że dyskryminacja, w tym homofobia, potrafią być zabójcze. Znane są przypadki nastolatków i nastolatek, którzy popełnili samobójstwo, zaszczuci homofobicznymi rzesladowaniami. Chcemy móc powiedzieć: nigdy więcej!