Szczyt Edukacyjny – byliśmy tam

To była ważna debata. To było również spotkanie osób, którym kwestia zapewnienia dzieciom i młodzieży dobrej szkoły najbardziej leży na sercu…


———————————————————————————————————–

27 stycznia, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pięć stolików tematycznych. Rozmowy kuluarowe. Wspólne zdjęcia, na których widać dobrą atmosferę. Cel: wypracować konkretne rozwiązania dla przyszłego wdrożenia Paktu Obywatelskiego dla Edukacji.

Zajrzyj TU, ABY PRZECZYTAĆ O SZCZYCIE DLA EDUKACJI.

Przez kilka godzin intensywne obrady nad wachlarzem postulatów, aby je przekuć na konkretne propozycje. W składzie – zróżnicowanym, aczkolwiek przemyślanym.

Obecność posłów i posłanek stanowi pewną gwarancję, że ustalenia nie pozostaną produktem pracy wtajemniczonych. Dotrą do świadomości ogółu legislatorów, w postaci propozycji zmian prawnych.

Obecność samorządowców zapewnia, że wypracowane rozwiązania są praktyczne, możliwe do wdrożenia przez organ prowadzący szkoły i przedszkola.

Obecność przedstawicieli środowisk akademickich umożliwia utrzymanie wysokiej jakości dyskursu pedagogicznego. Unikamy naukowego żargonu, ale korzystamy z najnowszych analiz i prac badawczych.

Obecność młodzieży jest warunkiem koniecznym, żeby dyskusja nie toczyła się nad głowami najbardziej zainteresowanych. Ich punkt widzenia pozwala przystosować nasze doświadczenia do obecnych warunków społecznych.

Obecność nauczycieli przydaje się wielce, by uwzględniać perspektywę wykonawców odgórnych ustaleń i zarządzeń. Nauczyciele pracują z dziećmi i młodzieżą i – wraz z rodzicami – najlepiej znają silne strony i ciemne zakamarki systemu oświaty. Co więcej, ich również dotykają wszelkie zmiany w systemie, więc mają prawo, by o nich współdecydować.

Obecność aktywistów edukacyjnych: ponieważ to są ludzie, którzy poświęcają czas, nierzadko jako wolontariusze, walcząc o oświatę. O to, by się modyfikowała w dobrych kierunkach. O to, by powstrzymać złe zmiany, jeśli władza takowe wymusza. Mamy wiedzę, mamy doświadczenie, mamy perspektywę, by proponować pożyteczne rozwiązania.

To był pracowity dzień i oby nie stał się jedynie pięknym wspomnieniem!

Zofia Grudzińska (uczestniczyła w pracach „stolika finansowego”)