Sieci szkolne wspólnie tworzone – stanowisko naszego Ruchu wobec „Deklaracji…” min. Zalewskiej

Zabieramy głos, jako Obywatele dla Edukacji, w odpowiedzi na „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości” ogłoszoną przez Minister Annę Zalewską w dniu 11 lutego 2019 roku.                                  

Zwracamy uwagę na wielkie wyzwanie, jakie obecnie stoi przed polska szkołą w związku z wrześniem 2019 roku, gdy do szkół ponadpodstawowych pójdą dwa roczniki młodzieży. Dla wielu młodych ludzi zabraknie miejsca w szkołach ich wyboru, a tam, gdzie się dostaną, nierzadko będą się uczyć w przepełnionych klasach. Będą też szkoły, w których nauka będzie prowadzona na dwie zmiany, z czym w placówkach ponadpodstawowych dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Zostaną wydatkowane ogromne środki  z budżetów samorządów, aby dostosować budynki do wprowadzanych zmian. Dużo będzie też kosztowało równoległe funkcjonowanie klas nauczanych dwoma różnymi programami dla młodzieży kończącej gimnazja i młodzieży po ósmej klasie.

Chcemy podkreślić, iż choć bezpośrednio za wprowadzenie zmian odpowiedzialne są samorządy, to działania te zostały samorządom narzucone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przypominamy, iż organizacje samorządowe były przeciwne reformie oświaty Minister Anny Zalewskiej. W konsultacjach wypowiadały one swoje stanowisko bardzo zdecydowanie, co nie zostało w żaden sposób uwzględnione.

 

Lekceważeniu opinii samorządowców możemy, jako obywatele, przeciwdziałać odpowiednią w tej sytuacji aktywnością, do której  już teraz zachęcamy rodziców:

– zachęcamy do poszukiwania rozwiązań chroniących młodzież przed negatywnymi skutkami zmian;

– zachęcamy do zainteresowania się, jak wygląda sytuacja w szkołach, do których będą chciały iść ich dzieci. Luty to miesiąc, w którym samorządy ustalają sieć szkolną. Nie zostawiajmy tego na koniec roku szkolnego, na czerwiec;

– zachęcamy Rady Rodziców do zbierania opinii rodziców i przekazywania tych opinii urzędnikom samorządowym opracowującym sieć szkolną na wrzesień

– zachęcamy samorządy do tworzenia gminnych i powiatowych rad oświatowych.

Przypominamy radnym, wójtom, burmistrzom i prezydentom, że samorząd to my – obywatele. Wybrani w wyborach samorządowych nasi przedstawiciele sprawują władzę pośrednią. Ale w naszej Konstytucji (artykuł 4) władza sprawowana bezpośrednio przez obywateli jest traktowana równorzędnie. Dlatego wspólnie – rodzice, uczniowie, nauczyciele i samorządowcy szukajmy rozwiązań już teraz. W trudnej sytuacji uczmy się rozmawiać, debatować, konsultować, wyrażać swoją opinię, ale tak, abyśmy dochodzili do wspólnych ustaleń.

Proponujemy, by samorządy zastanowiły się nad opcją przeprowadzenia lokalnego referendum w sprawie sieci szkolnej.

Spróbujmy zrobić wszystko, abyśmy porozumieli się na poziomie lokalnym dla dobra naszej młodzieży. Abyśmy wyszli jako społeczeństwo obywatelskie wzmocnieni, a nie jeszcze bardziej skłóceni. Abyśmy obronili naszą samorządność.

Tworzenie dobrej edukacji jest możliwe tylko w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi. Dlatego apelujemy – jak najszybciej zacznijmy budować nasze obywatelskie porozumienie wokół szkół ponadpodstawowych, które będą już od najbliższego września musiały zapewnić edukację dwóm rocznikom.