Rodzice są częścią systemu edukacji – debata

Agnieszka Olszewska: Odbyła się już ostatnia debata gwiaździsta, tym razem na „Rola rodziców w edukacji” współorganizowana przez ruch społeczny Obywatele dla Edukacji.

Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk: rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, studenci, uczniowie, nauczyciele akademiccy a także samorządy. W dzisiejszej debacie pojawiło się wiele ważnych postulatów, ale najważniejszy to ten, aby dążyć do wzmocnienia roli rodziców w edukacji, aby oba środowiska ze sobą współpracowały bo mają wspólny cel. Rodzice potrzebują mieć swoje miejsce w szkole, swoją przestrzeń, gdzie będą mogli się spotykać. Dyrektorzy i nauczyciele podkreślali, że ważna jest odpowiedzialność wszystkich: rodziców, nauczycieli i uczniów. Szkoły nie da się wymyślić „od góry”. Polska Szkoła potrzebuje przede wszystkim autonomii i uwolnienia od partyjnej polityki. Wnioski ze wszystkich debat zostaną zebrane i opublikowane w najbliższym czasie.