Z rodzicami o rodzicach

Rodzice w szkole: partnerzy  czy intruzi? Gmina Kozłowo chce w publicznej debacie wypracować politykę oświatową dotyczącą udziału rodziców w funkcjonowaniu szkoły.

10 października w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Rogożu zbiorą się uczniowie, nauczyciele, zarządzający oświatą dyrektorzy oraz przedstawiciele samorządu i oczywiście główni zainteresowani: rodzice. W ramach projektu „Plan dla Edukacji”, realizowanego przez Fundację Przestrzeń dla Edukacji i Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji, finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, odbędzie się piąta debata deliberatywna. Patronat nad wydarzeniem objęła gmina Kozłowo, a pieczę organizacyjną sprawuje dyrektorka szkoły w Rogożu, pani Dorota Burska. Do uczestnictwa zaproszono przedstawicieli wszystkich szkół gminnych. Debatę poprowadzi Zofia Grudzińska, reprezentująca realizatorów projektu.

Wspólnie postaramy się wypracować rekomendacje dla otwarcia szkół na współpracę z rodzicami. Ten element „oświatowej układanki” od dawna jest postrzegany przez ekspertów za jeden z wiodących dla skutecznych strategii wyrównywania szans edukacyjnych. Bez stworzenia w szkole środowiska włączającego, otwartego na odmienności, solidarnie rozwiązującego pojawiające się problemy – zachowania, działania czy mechanizmy prowadzące do wykluczenia będą się powtarzać i nasilać.  Tymczasem badania pokazują, że zaangażowanie rodziców jest mniejsze w przypadku rodzin z niskim kapitałem społeczno-ekonomicznym. Rzadko decydują się na interwencje w szkole, a jeszcze rzadziej na odwołanie się do swoich praw. Jednocześnie dyrektorzy szkół  i nauczyciele nie zachęcają rodziców do wpływu na sprawy poza finansami rady rodziców  i organizacją imprez – choć deklarują taką chęć.

Życzymy gminie Kozłowo, by w efekcie zgłoszonych rekomendacji wypracowała systemową strategię angażowania rodziców jako autentycznych partnerów placówek oświatowych.

 

Zofia Grudzińska