Panie Ministrze! List od inicjatywy Kwadratowego Stołu

Obecny rok szkolny jest przełomowy. Gimnazja właśnie ostatecznie zamknęły podwoje. Nauczyciele przegrali próbę porozumienia się z rządzącymi. Podwójna falanga młodych ludzi szykuje się do szturmu na szkoły ponadpodstawowe. Minister odpowiedzialna za wprowadzenie reformy z uśmiechem satysfakcji udała się do Brukseli, minister odpowiedzialny za jej kontynuację z nie mniej szerokim uśmiechem potwierdza, że reforma święci sukcesy.

Tymczasem trwają prace podjęte w kwietniu, w trakcie II Samorządowej Debaty Oświatowej, w formie inicjatywy „Kwadratowego Stołu”, który ma wypracować program Polska Edukacja 2035.

Dzisiaj skierowano list do Ministra Edukacji Narodowej, zawierający krótką listę najpilniejszych postulatów działań, które należy bezzwłocznie podjąć dla dobra dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do lektury:

Postulaty do MEN_19 czerwca 2019 r._ok2.