O uwolnienie młodzieży

Dla młodych ludzi rozpoczyna się niebawem wyjątkowo długi okres wolny od zajęć szkolnych. Będą je spędzać w zamknięciu. Nie zaczerpną świeżego powietrza, nie zbudują odporności. Tak władze chronią kraj przed epidemią…

Społeczność nauczycieli i rodziców uczniów warszawskiego Społecznego Liceum Startowa 4K zareagowała w obronie zdrowia fizycznegi i psychicznego młodzieży oraz w obronie zdrowego rozsądku. Ich petycję można podpisać na stronie Avaaz: LINK DO PETYCJI .

Poniżej treść listu:

 

Społeczne Liceum Startowa 4 K                                                 Warszawa, 19 grudnia 2020

Szanowny Pan Premier

Mateusz Morawiecki

Szanowny Pan Minister Zdrowia

Adam Niedzielski

 

Jako nauczyciele i rodzice uczniów ze Społecznego Liceum Startowa 4 K apelujemy o zniesienie zakazu wychodzenia z domu podczas ferii uczniów mających mniej niż 16 lat do godziny 16.00. O zakazie tym poinformował Pan Minister podczas konferencji prasowej w dniu 17 grudnia 2020 roku.

 

Zakaz ten, po długich miesiącach obowiązkowej nauki przed monitorami i w czasie, gdy młodzież nie może wyjeżdżać na żadne formy wypoczynku, zamieni się w areszt domowy i  przyniesie wiele negatywnych skutków: od niehigienicznego trybu życia i chorób układu ruchu po ciężkie depresje, a być może  – eksperymentowanie ze środkami zmieniającymi świadomość.  

 

Fakt, że zakaz obowiązuje do godziny 16.00, gdy zapada już zmrok, zachęca młodzież do wychodzenia wieczorami, kiedy młodzi ludzie mogą być narażeni na działanie grup kryminogennych. Stąd zakaz wychodzenia z domu – jeśli w ogóle –  byłby bardziej zasadny od godziny 16.00.

 

Ponieważ w czasie kwarantanny narodowej zamknięte będą obiekty takie jak kina i galerie handlowe, nie ma niebezpieczeństwa, że młodzież będzie gromadzić się w miejscach sprzyjających zakażeniom. Korzystanie ze świeżego powietrza, parku czy lasu jest zdrowsze niż wielogodzinne korzystanie z internetu czy oglądanie telewizji (nawet specjalnie przygotowanych programów, które wszakże przeznaczone są dla dzieci młodszych niż młodzież licealna). 

 

Kolejną kwestią jest niezgodność planowanego zakazu z art. 52 ust. 1 Konstytucji RP, który stwierdza, iż „każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ograniczenie tej wolności – na co już zwrócili uwagę konstytucjonaliści – może być wprowadzone w stanie klęski żywiołowej, a stan taki nie został ogłoszony.

 

Apel niniejszy jest naszym moralnym obowiązkiem – zależy nam na dobrym stanie psychicznym i fizycznym naszych uczennic i uczniów, którzy musieli podołać trudnemu wyzwaniu nauki online.