O rozwiązaniach systemowych w edukacji. Debata w Warszawie

W ramach realizacji projektu Plan dla Edukacji nadszedł czas porozmawiać o rozwiązaniach systemowych.

 

W dniu 24 września 2018r., w godzinach 15:00 – 19:00 w „Marzyciele i Rzemieślnicy”, w Warszawie odbędzie się kolejna debata deliberatywna tym razem pod tytułem „Zmiany systemowe w polskiej oświacie – wyzwania, kierunki, ograniczenia”.

Czy o zmianach w szkole powinno się decydować centralnie, czy w dialogu z osobami, które w proces edukacji są zaangażowane? Czy istnieje jedna recepta na rozwiązanie problemów polskiej oświaty, czy raczej – pomysłów jest wiele a każdy z nich jest wart uwagi i dyskusji? Czy szkoła po reformie powinna pozostać taka, jaka jest, czy niezależnie od zmian systemowych – musi dążyć w kierunku poprawy jakości jej funkcjonowania? To pytania, które zadaje sobie każdy, kto skłonił się choć raz do refleksji nad systemem edukacji.

Co więcej, systemowa zmiana polskiej oświaty stała się faktem. Zmienione zostały podstawy programowe i system szkolnictwa. Szkołę tworzą jednak nie tyko zewnętrze uwarunkowania i ramy prawne, ale także, a może przede wszystkim – uczniowie, rodzice, nauczyciele, kadra zarządzająca oświatą oraz politycy samorządowi. Dlatego właśnie nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców pytamy o sposoby i pomysły na „dobrą szkołę”. Każda z zaproszonych grup będzie pracować w zespole z moderatorem i obserwatorem, w wyniku tak zorganizowanej pracy będziemy mogli zebrać zdania i opinie uwzględniające różne punkty widzenia.

W czasie warszawskiej debaty skupimy się na rozwiązaniach systemowych – porozmawiamy o tym, jak powinna się zmieniać polska szkoła, jakie działania systemowe należy podjąć, w jakim kierunku te zmiany powinny pójść.

Z każdej z debat przygotowujemy raport, zawierający rekomendacje. Stworzony w tej sposób materiał – stanowiący kombinację analiz eksperckich i rekomendacji od uczestników debat, przekażemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, posłów zasiadających w sejmowych i senackich komisjach zajmujących się edukacją oraz samorządów terytorialnych.

Rozmawiajmy razem o szkole – ona jest wspólna.

Organizatorami debaty są Fundacja „Przestrzeń dla Edukacji” oraz ruch społeczny „Obywatele dla Edukacji”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Iga Kazimierczyk