O roli nauczyciela będziemy dyskutować w Głogowie

Przed nami trzecia „Szkoła debaty”. Już 22 maja samorządowcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie pochylą się nad rolą nauczyciela w systemie edukacji.

Głogów to miejscowość położona w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego licząca ok. 70 000 mieszkańców. Jest to jedno z najstarszych miast Polski znanych w historii Polski z „Obrony Głogowa”, które  zaczęło ponownie się rozwijać po odkryciu w okolicach miasta rud miedzi i powstaniu w jego pobliżu kopalń oraz Huty Miedzi „Głogów”. To właśnie tam prężnie działają pracownicy Stowarzyszenia SZANSA, którzy przy współpracy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie będą koordynować nasze wydarzenie.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, działające w Głogowie, zajmuje się szeroko rozumianą pomocą i edukacją skierowaną do dzieci, ludzi młodych, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli i innych grup zawodowych. Głównym celem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest przeciwdziałnie różnym rodzajom przemocy, która dotyka dzieci i młodzież.

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, terapeutyczną, pomoc prawną i psychologiczną oraz zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego, organizuje rożnego rodzaju działania w społeczności lokalnej w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży w życiu politycznym i społecznym naszego miasta, takie jak warsztaty edukacyjne, kampanie społeczne czy debaty.

Koordynatorem lokalnym wydarzenie został Dariusz Grzemny – wiceprezes Stowarzyszenia, odpowiedzialny za działania młodzieżowe związane z edukacją antydyskryminacyjną oraz edukacją o prawach człowieka. Od wielu lat prowadzi szkolenia krajowe i międzynarodowe dotyczące polityki młodzieżowej, edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka.

Ekspertką przygotowującą materiały merytoryczne jest Zofia Grudzińska działaczka ruchu Obywatele dla edukacji, która pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w szkole na Mazurach. Stosuje podejście „autonomii ucznia” .Jest też psychologiem, prowadzi terapię krótkoterminową. Mieszka na wsi, ma mini-schronisko dla bezdomnych zwierząt.