NOE czyli Narada Obywatelska o Edukacji

Zawsze warto rozmawiać. Właściwie im bardziej zaogniona sytuacja, tym bardziej jest to okazja, by rozmawiać. Dlatego Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji postanowił poprzeć inicjatywę NOE (Narada Obywatelska o Edukacji)

Organizatorzy zachęcają do przeprowadzenia w pierwszym tygodniu kwietnia – czyli przed planowanym strajkiem – rozmów w lokalnych środowiskach: szkołach, ośrodkach kultury, bibliotekach, wszędzie tam, gdzie będą chętni do przeżycia takiego doświadczenia. Na swojej stronie publikują przewodnik dla potencjalnych inicjatorów debat.

 

Oddajmy głos organizatorom akcji:

 

„Zbliża się najpoważniejszy od lat w Polsce strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Rozpocznie się najprawdopodobniej 8 kwietnia. Jego postulatem jest podwyżka płac, bo taka jest natura strajków prowadzonych przez związki zawodowe zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Mamy jednak świadomość, że problemy, które doprowadziły do protestu są znacznie szersze niż niskie zarobki w oświacie. To samo można powiedzieć o rozwiązaniach – one także muszą znacznie wykraczać poza postulowane podwyżki wynagrodzeń.

 

Warto wykorzystać moment, w którym kwestie edukacji w wielu domach, szkołach, społecznościach znajdą się w centrum uwagi, aby poważniej i co najważniejsze – wspólnie pochylić się nad nimi. Namysł w tej sprawie (podobnie jak w wielu innych publicznych kwestiach) nie może ograniczać się do urzędników, polityków i ekspertów. Kształt edukacji jest formą umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna być wypracowywana razem z nimi.

 

RS Obywatele dla Edukacji podpisują się pod kierunkiem dialogu społecznego. Wyrośliśmy z grupy moderatorów III Kongresu Edukacji, jedynego, który postawił sobie za cel uruchomienie rozmowy z interesariuszami oświaty – rodzicami, uczniami, dziadkami, przedstawicielami samorządów – i, rzecz jasna, nauczycielami. W efekcie powstał dokument Porozumienie dla Edukacji, zawierający ponad sto postulatów społecznych dla zarządzających oświatą.

W tym duchu uczestniczyliśmy w Wysłuchaniu Publicznym w reakcji na poprawkę cofającą obowiązek szkolny dla sześciolatków; organizowaliśmy „Debaty Gwiaździste” o edukacji na uczelniach w całej Polsce; przygotowaliśmy „Raport Obywatelski – społeczne podsumowanie debat o edukacji”, – spotkanie, na którym usiłowaliśmy zgłębić fenomen ministerialnych tzw. debat Rodzic-Uczeń-Nauczyciel, których zapisu nikt nigdy nie ujrzał. W ramach projektu Plan dla Edukacji zrealizowaliśmy sześć debat lokalnych; po niektórych z nich powstały środowiskowe programy działań edukacyjnych.

Zawsze warto rozmawiać. Teraz jest okazja, by organizować przestrzeń dla prawdziwych rozmów rodziców, uczniów i nauczycieli.

Nawet, gdyby do strajku nie doszło, inicjatywa organizowania lokalnych spotkań poświęconych wspólnemu rozważaniu tego, co najlepsze dla edukacji, jest bezcenna.

Mamy nadzieję, że NOE zaowocuje licznymi debatami w całej Polsce!

 

Zachęcamy do wejścia na stronę  NARADA OBYWATELSKA O EDUKACJI https://www.naradaobywatelska.pl/

Zofia Grudzińska