Narada Obywatelska o Edukacji – drugie otwarcie

W zeszłym roku przez Polskę przetoczyła się fala NOoE – obywatelskich narad o edukacji, zorganizowanych przez 150 szkół. Wczoraj odbyła się kolejna narada…

Na coraz bardziej podatny grunt pada idea narad obywatelskich. Wiele kwestii (nie tylko te związane z pracami domowymi) można ustalić w drodze wewnętrznych ustaleń tzw. „interesariuszy” – kiedy to rodzice, uczniowie i uczennice, personel szkolny i przedstawiciele organu prowadzącego wspólnie wypracowują czy to sposoby funkcjonowania szkoły, czy to metody realizacji procesu edukacji.

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Żółwinie odbyła się kolejna narada (czyżby pierwsza z drugiej ogólnopolskiej fali?).

Obszerną relację zamieściło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, który wydarzenie gorąco wspierał. Można ją przeczytać  TU: NARADA OBYWATELSKA O EDUKACJI

Uczestnicy narady w wypełnianej po zakończeniu spotkania ankiecie jednogłośnie uznali wydarzenie za ważne i wyrazili chęć uczestnictwa w przyszłych tego rodzaju spotkaniach.