List do Premiera

Inicjatywa Protest z Wykrzyknikiem pisze list do Premiera. Wzywają do podjęcia realnych działań. Obywatele dla Edukacji podpisują i zachęcają do podpisania  (LINK TUTAJ)

Warszawa, 23 kwietnia 2019 r.

Szanowny Panie Premierze!

Z głębokim rozczarowaniem obserwujemy postępowanie polskiego rządu wobec konfliktu
społecznego, którego wyrazem jest strajk nauczycieli.

Zamiast poważnych prób rozwiązania problemów podnoszonych przez nauczycieli widzimy
jedynie pozorowanie działań. Z jednej strony mamy brak autentycznego dialogu ze stroną
związkową, z drugiej – całkowicie chybiony pomysł zwołania ad hoc spotkania na Stadionie
Narodowym.

W sytuacji nabrzmiałego konfliktu pomiędzy rządem a nauczycielami, w trakcie trwającej
akcji strajkowej nie ma miejsca na rozmowy na tematy wykraczające poza przedmiot sporu.
Zbudowanie trwałego i nowoczesnego systemu oświatowego to zadanie, którego nie można
zrealizować podczas jednodniowego happeningu nazwanego „okrągłym stołem”.

Przeprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reforma pokazuje, jak destruktywne
dla funkcjonowania szkół są zmiany wprowadzane pośpiesznie, bez przygotowania i wbrew
krytycznej opinii dużej części środowiska edukacyjnego.

Panie Premierze, wzywamy Pana do natychmiastowego podjęcia na forum Rady Dialogu
Społecznego rzeczywistych negocjacji z przedstawicielami strajkujących nauczycieli
i niepedagogicznych pracowników oświaty. To warunek konieczny, by jakiekolwiek
zaproszenia strony rządowej mogły być traktowane jako autentyczny wyraz woli wspólnej
pracy, a nie taktyczny wybieg mający tworzyć pozór otwartości na dialog.

Polskie dzieci i młodzież zasługują na najlepszy system oświatowy, a polska szkoła im tego
obecnie nie zapewnia. Działania na rzecz zmiany powinny być podjęte jak najszybciej,
ale domagamy się stworzenia odpowiednich warunków do wypracowania najlepszych
rozwiązań. Potrzebny jest czas na określenie kluczowych zagadnień, opracowanie formuły
i dobór uczestników debaty. Trzeba również założyć, że prace takiego forum nie ograniczą
się do jednorazowego spotkania, a potrwają odpowiednio długo – podobnie jak obrady Okrągłego Stołu w 1989 r.

Koniecznie należy również uwzględnić dokonania szeregu podmiotów, które w ostatnim
czasie intensywnie pracowały nad stworzeniem podstaw pożądanej zmiany.

Trwa Narada Obywatelska o Edukacji (NOoE), w której uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie
zastanawiają się, jakiej szkoły i edukacji oczekują.

Związek Miast Polskich zamierza przeprowadzić w okresie wakacji obrady Kwadratowego Stołu. Swoje pomysły usiłują wdrażać Superbelfrzy i Budzące się szkoły.

Koalicja Nie dla Chaosu w szkole opracowała raport „>Dobra zmiana w edukacji< próba diagnozy”.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaproponowało „Główne kierunki rozwoju polskiej edukacji”.

Swój raport przedstawił ostatnio Zespół Parlamentarny ds. Przyszłości Edukacji.

Te i inne inicjatywy są niezwykle wartościowe i należy skorzystać z wypracowanych przez nie wniosków i propozycji.

Debata o edukacji jest potrzebna i toczy się już teraz w środowiskach związanych z oświatą,
ale rząd konsekwentnie ignoruje wszelkie oddolne inicjatywy. Pomysł spotkania na Stadionie
Narodowym uważamy za kolejną próbę pozorowania dialogu. Dlatego wychodzimy
z inicjatywą otworzenia we wrześniu ogólnopolskiego Forum „Wspólnie dla Edukacji”,
deklarując jednocześnie gotowość do aktywnego zaangażowania w jego pracach.

A dziś, dla dobra przyszłości polskiej edukacji, wzywamy Pana Premiera do pilnego
odniesienia się do zgłaszanego przez nauczycieli postulatu płacowego i do zażegnania
kryzysu. Dopiero kolejnym krokiem może i powinno być włączenie się Pana Premiera i rządu
w wypracowanie rozwiązań dla tonącej polskiej edukacji.