Kształcenie nauczycieli – spotkanie z urzędnikami MNiSW

We czwartek 19.10 odbyło się spotkanie „Obywateli dla Edukacji”, Fundacji „EduTank” i „Przestrzeń dla Edukacji”  z dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego – Marcinem Czają oraz dyrektorem Departamentu Nauki – Aleksandrem Dańdą. Przedstawicielki naszego ruchu społecznego zaprezentowały raport zbiorczy z przebiegu debat „gwiaździstych”  „Jak kształcić nauczycieli XXI wieku” przeprowadzonych na Uczelniach Wyższych: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawiciele Ministerstwa wykazali zainteresowanie przedstawionym materiałem. Jednocześnie wyjaśnili, że obecnie inicjatywę w pracach nad przyszłym wzorcem kształcenia polskich nauczycieli przejął zespół prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w którego pracach biorą też udział reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Ponieważ jeden z nich brał udział w rozmowie, można mieć nadzieję, iż materiał wypracowany przez debatujące uczelnie a opracowany przez nasze organizacje będzie brany pod uwagę w dalszych pracach.

Agnieszka Olszewska

Zofia Grudzińska