Komunikat Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji nr 1 z dnia 11.01.2017

Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji wyraża całkowite poparcie dla działań rodziców, którzy czy to indywidualnie, czy organizując się w rozmaitych formach środowisk społecznych, prowadzą działania na rzecz zahamowania niekorzystnych dla oświaty zmian, zainicjowanych przez rząd
i przegłosowanych przez sejm RP.

Wobec podpisania projektu zmian w Prawie Oświatowym przez Prezydenta RP rozpoczęto prace nad organizacją ogólnopolskiego referendum wnioskującego m.in. o odroczenie zmian i pogłębionej dyskusji społecznej. Środowiska rodziców, uczestniczące w pracach komitetu organizacyjnego, mogą liczyć na szczególne wsparcie RS Obywatele dla Edukacji. Naszą misją jest bowiem wspieranie inicjatyw, których celem jest nieustanne doskonalenie systemu polskiej oświaty, by coraz lepiej służyła zarówno uczniom, jak i całemu społeczeństwu. Szczególnym potencjałem Ruchu jest doświadczenie edukacyjne, zarówno praktyczne, jak akademickie, będące udziałem  sygnatariuszy (pełna lista na stronie www.obywateledlaedukacji.org).  Mając na uwadze te kompetencje, zadeklarowaliśmy bieżące wsparcie informacyjne i merytoryczne środowiskom rodziców, które uczestniczą w pracach referendalnego komitetu organizacyjnego.

Przygotowujemy broszurkę zawierającą podstawowe informacje, pomocne w wyjaśnianiu kluczowych zagadnień, które obecna kampania informacyjna rządu zniekształca czy pomija. Jesteśmy też gotowi służyć informacją i konsultacją na bieżąco, w razie potrzeby. W tym celu przekazujemy siatkę kontaktów do naszych specjalistów od spraw edukacji przedstawicielom ruchu Rodzice Przeciw Reformie Edukacji.