Jak mądrze doradzić

Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych? Jak doradzać uczniom, którzy już wybrali profesjonalną ścieżkę?

Kolejna, szósta już debata deliberatywna w „Szkole debat” projektu Plan dla Edukacji odbędzie się w 24 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie, a organizatorką wydarzenia jest jego dyrektorka, pani Dorota Kurowska.

Doradcy zawodowi, uczniowie, nauczyciele, rodzice i dyrektorzy oraz pracodawcy, wspierani przez przedstawiciele lokalnego samorządu będą odpowiadać na pytania, których być może nigdy przedtem sobie nie zadawali (lub nikt nie słuchał ich wniosków): co ma zaoferować uczniowi doradca zawodowy, by naprawdę mu się przydać? Jak doradca zawodowy powinien współpracować z rodzicami, jakie są ich oczekiwania od tego specjalisty edukacyjnego? Czy istnieje wzorcowy model współpracy doradcy zawodowego z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących? Jak powinna przebiegać współpraca doradców z pracodawcami?

Nie można przyjmować, że skoro uczeń/uczennica dokonali wyboru edukacji w określonym zawodzie, muszą do końca życia podążać ścieżką wytyczoną (niekoniecznie przez nich samych) gdy mieli zaledwie piętnaście lub szesnaście lat. Wybór szkoły zawodowej o danym profilu nie zamyka na podjęcie (w bliższej lub dalszej przyszłości) decyzji o zdobywaniu wykształcenia prowadzącego do wyższych poziomów kwalifikacji. Młoda osoba może jeszcze przed ukończeniem szkoły zdecydować się na zmianę ścieżki edukacyjnej – w takim wypadku pomoc doradcy może ułatwić zdobycie informacji i zaplanowanie właściwych działań. Jest też możliwa opcja odwrotna, w której młoda osoba już po podjęciu nauki w technikum lub liceum decyduje się oszacować na nowo własne możliwości i skorzystawszy z konsultacji z doradcą zawodowym postanawia wybrać szkołę branżową.

Ponadto wybór danego profilu nie zamyka na podjęcie w dowolnym momencie życia decyzji o zmianie profilu kwalifikacji zawodowych. Młoda osoba może samodzielnie czy w wyniku kontaktu z doradcą zawodowym odkryć w sobie odmienne pasje i zastanowić się nad podjęciem edukacji w innym kierunku.

Teoretyczne konstrukcje zostaną wzięte pod lupę przy stolikach „stanowych”, a w drugiej rundzie „stoliki mieszane” będą tworzyć Kodeks Dobrych Praktyk doradców zawodowych w szkolnictwie zawodowym.

Jak zwykle, raport z debaty zostanie opublikowany na stronie Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji jako część materiałów stanowiących dorobek projektu Plan dla Edukacji (realizowanego dzięki grantowi Fundacji im. S. Batorego)

 

Zofia Grudzińska