Jaki egzamin czeka przyszłorocznych ósmoklasistów?

Jaki egzamin będą zdawać w 2022 siódmoklasiści, obecnie uczący się zdalnie? Czy resort zrealizuje plan rozszerzenia o dodatkowy przedmiot?

Kiedy w marcu zeszłego roku z dnia na dzień zamknięto szkoły, apelowaliśmy o ODWOŁANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. Nasze prośby zostały odrzucone, a naczelnym argumentem władzy było: ojej, nie róbcie histerii, cykl uczenia właściwie się skończył…

W tym roku cykl uczenia – nie licząc kilku wrześniowych tygodni – od samego początku nie był normalny, bo najpierw coraz to nowe klasy szły na kwarantannę, nauczycieli odsyłano w domową izolację, szkoły przechodziły na tryb hybrydowy – aż tysiące potwierdzonych zarażonych wirusem Covid-19 przestraszyło ministra… kolejnego, dodajmy: pan Piontkowski oddał buławę, na pewno z ulgą, po roku osławionych niezdecydowaniem rządów; pan Czarnek rzucił się w wir prostowania historii i straszenia niepokornych uczniów i nauczycieli.

Edukacja ponownie zdalna, z wszystkimi jej wadami, nie wyłączając szwankujących łączy (chociaż ministerstwo obiecywało, że wszędzie będą światłowody czy inne technologiczne cudeńka), dzieci pogrążonych w depresji i braku zajęć praktycznych, nie wpłynęła na postawę ministra. Egzaminy muszą być! Wszak szkoła nie jest dla dzieci czy młodzieży, ale dla CKE, autorów arkuszy pytań, dla statystyk i rankingów.

Wyniki egzaminów próbnych nie są miarodajne, bo arkusze sprawdzają nauczyciele szkolni, CKE nie ma więc danych do mielenia cyferek. Gdyby miała, może by się okazało, że mimo wszelkich nauczycielskich i uczniowskich wysiłków – mimo „ułatwień”, którymi chwali się pan Czarnek – stopień opanowania przepisanych treści jest gorszy, niż w latach poprzednich. Nie ma co się wykręcać, że „utrudnienia dotyczą tak samo wszystkich”, bo wiadomo każdemu myślącemu i uczciwemu człowiekowi, że pogłębiają się rozwarstwienia edukacyjne między dziećmi rodziców zamożnych i zaradnych, a tych z rodzin defaworyzowanych czy indyferentnych.

Niebawem nadejdzie jednak  jeszcze gorsze: w przyszłym roku, zgodnie z planami edukacyjnymi zdeformowanymi przez panią Zalewską, lista przedmiotów egzaminacyjnych ma zostać poszerzona o dodatkowy, wybrany przez ucznia (biologia, fizyka, chemia, geografia i historia). Są nawet na stronie CKE informatory. Nie wiadomo tylko, jak zachowa się wirus – czy w przyszłym roku wrócimy do nauczania stacjonarnego. Nie wiadomo, ile stracili obecni siódmoklasiści w czasie tego, w dużej mierze „przemęczonego”, roku szkolnego.

Wiadomo tylko, że uczennice i uczniowie mają dzielnie realizować plany resortowych władz, które nie przejmują się dramatycznym pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego tej grupy społecznej i wszelkimi pandemicznymi trudnościami.

Koalicja Nie dla Chaosu w Szkole w zeszłym roku wysłała list do MEN (obecnie już MEiN), apelując o decyzję w tej sprawie. Po kilku miesiącach nadeszła odpowiedź salomonowa (zaczekajcie, kochani, decyzję podejmiemy we właściwym czasie): LINK DO INFORMACJI KOALICJI

W tej sytuacji do akcji włączyli się posłowie z Zespołu Parlamentarnego ds Przyszłości Edukacji, kierując apel do Premiera:

APEL do Premiera o odroczenie wprowadzenia czwartej części egzaminu dla ósmoklasisty

 Szanowny Panie Premierze!

Zwracamy się do Pana Premiera z apelem o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do odroczenia wprowadzenia nowej, czwartej części egzaminu dla uczniów kończących szkołę podstawową.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wiosną 2022 roku uczniowie szkół podstawowych mają zdawać dodatkowy egzamin z wybranego z przedmiotu. Poza językiem polskim, matematyką i językiem obcym, ósmoklasiści będą musieli przystąpić do dodatkowego testu z przedmiotu wybranego spośród pięciu: chemii, fizyki, biologii, historii lub geografii. 

Od marca 2020 roku polscy uczniowie z krótką przerwą są zmuszeni do odbywania obowiązku szkolnego w formie zdalnego nauczania. Brak kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami, ciągłe kwarantanny, stres wywołany niepewnością, niestandardowy format lekcji i wiele innych czynników w sposób znaczący odbija się na nauce i rozwoju dzieci. Wielu uczniów ma ogromne zaległości w realizacji podstawy programowej, które najprawdopodobniej przełożą się na wyniki egzaminu oraz będą miały duży wpływ na ich przyszłe kształcenie. 

W imieniu uczniów, rodziców, organizacji pozarządowych i wielu parlamentarzystów, którym na sercu leży dobro uczniów, apelujemy o zrozumienie, że obecna sytuacja mocno odbiła się nie tylko na niskim poziomie przyswojenia wiedzy, ale przede wszystkim na  problemach z zachowaniem higieny psychicznej uczniów. Przygotowanie się do trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki i języka obcego – jest i tak ogromnym stresem. Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o wprowadzenie rozwiązań skupiających się na wspomaganiu uczniów i uczennic w zdobywaniu wiedzy w tych jakże nietypowych czasach, zamiast forsowania kolejnej części egzaminu.

Apel podpisali posłowie i organizacje społeczne:

Kinga Gajewska, Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Edukacji Przyszłości;

Katarzyna Lubnauer, Przewodnicząca Podkomisji Stałej ds. Jakości Kształcenia i Wychowania;

Krystyna Szumilas, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży;

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP;

Barbara Nowacka, Poseł na Sejm RP;

Piotr Borys, Poseł na Sejm RP;

Rafał Grupiński, Poseł na Sejm RP;

Magdalena Łośko, Poseł na Sejm RP;

Joanna Sekuła, Senator RP;

Halina Bieda, Senator RP;

Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP;

Marta Wcisło, Poseł na Sejm RP;

Mateusz Bochenek, Poseł na Sejm RP;

Michał Krawczyk, Poseł na Sejm RP;

Anna Wasilewska, Poseł na Sejm RP;

Elżbieta Gapińska, Poseł na Sejm RP;

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Poseł na Sejm RP;

 

Organizacje pozarządowe:

Związek Nauczycielstwa Polskiego;

Nie Dla Chaosu w Szkole;

Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji;

Fundacja “Przestrzeń dla Edukacji”;

Protest z Wykrzyknikiem;

Fundacja “Edu Tank”;

Fundacja Szkoła z Klasą;

Fundacja Ja Nauczyciel; 

EduKlaster;

Fundacja na rzecz Praw Ucznia;

Wolni Uczniowie;

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

 

Będziemy informować o losach Apelu…

Zofia Grudzińska