NIE dla egzaminu ósmoklasisty

Premier i minister prą do egzaminu, który będzie się odbywał w warunkach drastycznych nierówności w dostępie do edukacji. Wzywamy do oprotestowania tej decyzji.

Najprościej: zapraszamy do przesyłania drogą e-mail listu protestacyjnego w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

Podajemy adresy skrzynek:

Kancelaria Prezydenta: listy@prezydent.pl

Kancelaria Premiera: kontakt@kprm.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej:  informacja@men.gov.pl

 

Można też przesłać petycję, ale to nieco trudniejszy proces. Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji oraz wskazanie przedmiotu petycji (USTAWA O PETYCJACH art. 4). ) Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Proponowany tekst pisma podajemy poniżej:

————————————————————————————————————————–

Do

Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy

Premiera Mateusza Morawieckiego

Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego

 

Dotyczy: egzamin ósmoklasisty

 

W imieniu uczniów, których dostęp do edukacji został poważnie ograniczony w wyniku zawieszenia bezpośrednio prowadzonych zajęć lekcyjnych, proszę o odwołanie tegorocznego egzaminu dla absolwentów szkoły podstawowej.

Zamiast postępowania rekrutacyjnego na podstawie egzaminów, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych mogłaby się odbywać w trybie konkursu świadectw, opcjonalnie uzupełnionego o rozmowy wstępne, jeśli dana szkoła uzna za stosowne zorganizowanie takowych.

Swoją prośbę motywuję faktem, że nie wszyscy uczniowie mają w czasie tych ostatnich dwóch miesięcy równy dostęp do zasobów edukacyjnych. Sytuacja ta dotyka w największym stopniu mieszkających w gminach  o ograniczonym zasięgu internetu, uczniów pozbawionych swobodnego dostępu do odpowiedniego sprzętu umożliwiającego korzystanie z zajęć prowadzonych online, uczniów, którzy nie maja w domach warunków do samodzielnej pracy oraz uczniów z rodzin dysfunkcyjnych.

W tej sprawie list otwarty skierował już do Pana Prezydenta Komitet Nauk Pedagogicznych przy Polskie Akademii Nauk (https://informacje.pan.pl/images/KNP_PAN_-_petycja_do_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej_Andrzeja_Dudy.pdf).

Obecnie wiadomo, że właściwym wyrównaniem szans edukacyjnych nie jest jedynie uzupełnianie braków sprzętowych uczniów, bo warunki, w jakich przebiega całość procesu nauczania wielu z nich, drastycznie utrudniają opanowanie materiału.

Wobec tego jestem zdania, że prośba jest uzasadniona i zostanie troskliwie rozpatrzona.

Z poważaniem

 

…………………………………………………………………………………………………..