Akcja zadaNIEdomowe rusza!

Jak okiełznać prace domowe? Dobiegają końca prace nad wspólną inicjatywą Rzecznika Praw Obywatelskich i ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji.

Akcja jest odpowiedzią na zjawisko przerostu prac domowych.

Zaczęło się od niepokojących informacji: uczniowie zdecydowanie zbyt wiele czasu poświęcają na naukę w domu. Rzecznik Praw Obywatela zareagował na sygnały, które do niego docierały.

W odpowiedzi na WYSTĄPIENIE RZECZNIKA tej sprawie, skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwo stwierdziło m.in., że „o tym, czy i jakie prace domowe zadawać swoim uczniom (w znaczeniu ilościowym i jakościowym), decyduje nauczyciel organizujący proces dydaktyczno-wychowawczy” oraz, że „nauczyciel nie ma obowiązku zadawania uczniom prac domowych”, a „za zgodność sposobu określania wymagań edukacyjnych z  przepisami i statutem szkoły odpowiada zaś jej dyrektor” (tu znajdziecie PEŁEN TEKST ODPOWIEDZI .

Zgodziwszy się, iż nie byłoby właściwym działaniem w kierunku rozwiązania problemu nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi, Rzecznik Praw Obywatelskich i nasz Ruch proponują inną drogę: zachęcanie szkół, by we własnym zakresie rozpoznały problem w swojej placówce i podjęły próbę wypracowania własnego rozwiązania. Nie ma jednego wzorca „dobrego zadawania prac domowych” – dużo zależy od wizji edukacyjnej realizowanej przez szkołę, od jej specyficznych potrzeb i warunków.

Dzięki zaangażowaniu ekspertów, uczniów, nauczycieli i rodziców opracowaliśmy ulotkę, która niebawem będzie szeroko dostępna (m.in. na stronie w zakładce ZADANIEDOMOWE). Proponujemy w niej zorganizowanie szkolnej debaty, podajemy w ogólnym zarysie sposób jej przeprowadzenia. Zamieścimy też na naszej stronie bardziej szczegółowe wskazówki. Znajdziecie na niej również przykłady DOBRYCH PRAKTYK, przesłane przez szkoły, które już przeprowadziły u siebie takie „porządki”.

Będziemy też udostępniać „dobre praktyki” – informacje przekazywane przez te szkoły, które już poszły tą drogą.

Dziękujemy wszystkim współrealizatorom akcji oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich za zorganizowanie spotkań, dzięki którym cała akcja stała się możliwa.

Zofia Grudzińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *